Eylül 22 2020 0Yorum

Esefle Kınıyoruz

Biz hekimler, hipokrat yemini etmiş olmanın verdiği sorumlulukla, “önce zarar verme” ilkesiyle hastalara şifa bulmak için büyük bir özveriyle çalışırız. Bizim için hastaya şifa bulmanın, hayatını kurtarmanın verdiği manevi hazzın tarifi imkansızdır. Tüm sağlık çalışanlarının, nasıl canla başla çalıştığına, ölümü bile göze aldığına, pandemi sürecinde bir kez daha herkes şahit oldu.

Hal böyleyken başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik söylem ve şiddet eylemleri, meslek gerçeğimiz olarak hâlâ orta yerde durmaktadır. Son olarak Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik akla ziyan görüntüler, şiddetin boyutunu, tehlikenin vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Yıllardır yaptığımız, “sağlıkta şiddete son” çağrılarının maalesef yeteri kadar karşılık bulamadığını görüyoruz. İyi niyetle alınan önlemler bir kez daha gözden geçirilmeli, çıkarılan kanunlar ivedilikle uygulanmalı!

Başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanları, hayat ile ölüm arasındaki o ince kırmızı çizgide mesleklerini icra etmektedir. Bir tek amaçları vardır o da hayat kurtarmak. O ince çizgide yürüyen sağlık çalışanı arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacaklarına inanmak istiyoruz.

Şiddetin her türlüsüne karşıyız; bunun da ancak ve ancak eğitimle önüne geçilebileceğine inanıyoruz; cehaletin, bilgiye zulmünün son bulmasını istiyoruz!

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

KADIN HEKİMLER EĞİTİME DESTEK VAKFI
YÖNETİM KURULU