KAHEV Bursiyer Kriterleri

Değerli meslektaşlarımız, KAHEV aracılığıyla burs sağlanması için referans olacağınız öğrenciler ile ilgili başvuru yapmadan ve belge toplamadan önce lütfen aşağıdaki “KAHEV Bursiyer Kriterleri”ni dikkatlice okuyunuz.

KAHEV BURSİYER KRİTERLERİ

1- KAHEV referans sitemi ile burs sağlayan bir vakıftır. Doğrudan öğrenci başvurusu alınmamaktadır. Referans olabilecek kişiler vakıf üyesi kadın tıp doktorları ya da kadın diş hekimleridir. Referansın öğrenciyle birebir iletişim halinde olması gerekmektedir. Referans olabilmek için KAHEV’e üye olmak gerekmektedir. Her üye aynı eğitim-öğretim dönemi içinde 3 bursiyer için referans olabilir. Sonraki yıllarda, her yıl 1 referans olma hakkı olup, toplam referans olduğu öğrenci sayısı 5’i geçmemelidir.

2- Bursiyer adayının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve devlet okulunda öğrenci olması gerekmektedir. Özel okullar için sadece öğrencinin %100 burslu olması durumunda başvuru kabul edilmektedir. Bu başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirilip oylama yapılarak karara bağlanır. Özel okullarda eğitim görenler için verilecek burs desteği kendi öğrenim grubu için belirlenmiş limitlerin üzerinde olamaz.

3- Ailenin toplam aylık gelirinin 2 asgari ücret toplamının altında olması gerekmektedir (2020 Yılı Güncel: 4.600 TL). Ailenin tüm gelirlerinin toplamından sadece aylık kira ya da konut kredisi ödemeleri düşülerek hesap yapılmaktadır (Kira ve kredi ödeme miktarları her şehir için o şehrin ortalama rakamları ve aylık kira/kredi miktarının ailenin toplam aylık gelirine oranı göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir). Bunun dışındaki kişisel krediler ya da borçlar gelir hesabında dikkate alınmamaktadır.

Ayrıca istenen belgelerde yer alan ve başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda tüm başvurular KAHEV Burs İhtiyaç Skalası ile değerlendirilmektedir.

4- 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde planlanan bölümlere göre bursiyerlerin dağılımı;

Tıp Fakültesi-Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri %40
Mühendislik Fakültesi öğrencileri %15
Eğitim Fakültesi öğrencileri %15
Hukuk, Siyasal Bilgiler, Sosyal Bilimler Fakülteleri öğrencileri %10
Üniversitelerin diğer bölümlerinde okuyan öğrenciler %10
2. Öğretim ve 2 yıllık lisans bölümleri öğrencileri %5
İlköğretim ve Lise öğrencileri %5

5-Öğrencinin KYK ya da ilköğretim-liseler için Devlet Bursu dışında aldığı burslar varsa aylık 300 TL’yi geçmiyor olmalıdır. Öğrencinin KYK yurdunda ikamet etmesi ya da özel yurt/evde kalıyorsa payına düşen aylık ücretin 850 TL’yi geçmiyor olması gerekmektedir. Öğrencinin kaldığı özel yurt, ticari işletme olmalıdır, cemiyet, cemaat ve başka vakıf yurdunda kalan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeyecektir.

6- Öğrencinin ve ailesinin herhangi bir örgüt-tarikat-cemaat ile bağlantısı olmamalıdır. Aynı aileden sadece 1 öğrenci için burs sağlanmaktadır.

7- Ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybetmiş olan öğrenciler, kız öğrenciler, ebeveynleri boşanmış olan, anne/baba velayetinde diğer ebeveynin maddi destek vermediği öğrenciler ve gelecekte kendi ayakları üzerinde durup hayatını kazanabileceği bölümlerde okuyan öğrencilere; ayrıca kendisinin ve ailesinin mal beyanında herhangi bir mal mülk kaydı olmayan öğrencilere öncelik tanınacaktır.

8- 2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi için öğrencilere Eylül ve Haziran ayları da dahil olmak üzere 10 ay süreyle düzenli burs sağlanmaktadır. Aylık burs miktarları; tıp fakülteleri ve diş hekimliği için 700 TL, diğer 4 yıllık lisans bölümleri için 500 TL, lise için 400 TL, ilköğretim için 300 TL olarak belirlenmiştir. Ailesi ile aynı şehirde ikamet eden öğrenciler için aylık burs miktarı Burs Komitesinin insiyatifi ile farklı şehirlerde ikamet eden öğrenciler için belirlenen rakamlardan farklı tutulabilir. Öğrencilerden her yıl eğitim öğretim dönemi başlangıcında Eylül-Ekim aylarında yeni burs başvurusu için gerekli belgeler ve burs devamı için gerekli belgeler istenir. Başarısızlık durumunda burs sonlandırılır. Ancak öğrencinin özellikli bir durumu varsa bursun devamı ya da sonlandırılması Burs Komitesi tarafından karara bağlanır.

9- Öğrencinin düzenli burs dışında tek seferlik yardım gerektiren bir eğitim ihtiyacı olması durumunda bunun belgelenmesi gerekmektedir. Tek seferlik yardımlar 1.000 TL’yi geçemez.

10- DERSHANE BAŞVURULARI: Karnesinde tüm not ortalaması beşlik sisteme göre 4,5 ve üzeri, onluk sisteme göre 85 ve üzeri olmak şartıyla yani başarısını kanıtlamış;
8.sınıfta okuyan lise giriş sınavına hazırlananlara, 12.sınıfta okuyan üniversite sınavına hazırlananlara dershane bursu verilebilir.
Ara sınıfta okuyan öğrencilerin, okulu bitirmiş ancak sınava hazırlananların, dershane başvuruları alınmayacaktır.

Dershane için toplanan miktarlar o öğrencinin eğitim grubu için belirlenen aylık burs miktarı x 10’u geçemez (Örn: Lise öğrencileri için aylık burs miktarı 400 TL’dir. Dershane bursu 4.000 TL’yi geçemez).

Dershanenin yıllık ücreti İstanbul İzmir Ankara için maksimum 15.000TL diğer iller için maksimum 10.000TL olabilir. Bu ücretlerin üzerinde yıllık ödemesi olan dershane başvuruları reddedilir.

11- Burs başvurusu sırasında beyan edilen bilgiler ve belgelerle ilgili bir değişiklik olması durumunda (ikamet değişikliği, bölüm değişikliği, aile adli sicil kayıtları ile ilgili değişiklikler, mal varlıklarında oluşan değişiklikler gibi) 1 ay içinde referansa ve KAHEV yönetimine ilgili evraklar yenilenerek güncel bilgi verilmesi gerekmektedir. Aksi halde burs sonlandırılır.

12- Hekimlerin 1.derece yakınları ile ilgili yapılacak burs başvuruları Burs Komitesi tarafından değerlendirilip oylama yapılarak karara bağlanır. Doktor-Diş Hekimi anne ya da babasını kaybetmiş öğrenciler ihtiyaç olması halinde tüm eğitim hayatları boyunca KAHEV tarafından desteklenir.

KAHEV Yönetim Ekibi