BAŞVURU SÜRECİ

* İhtiyaç talebinde bulunmak isteyen eğitim kurumu, yetkili müdür imzası ve e- imzalı resmi talep dilekçesi ile secil@kahev.org adresine mail yoluyla başvuruda bulunabilirler.

* Başvuru mailinde şunlar yer almalıdır:
–              Talep dilekçesi

–              Dilekçenin ekleri

Talep Dilekçesinin İçeriğinde Yer Alması Gerekenler:

  • Konu başlığının belirlenmesi
  • Okul Aile Birliği Iban bilgisinin belirtilmesi
  • Proje sorumlusu ve okul müdürü iletişim bilgileri
  • Yetkili okul müdürü imzası

Talep Dilekçesinin Ekinde Yer Alması Gerekenler:

  • Konu içeriğinde yapılması planlanan harcamaların maddeler şeklinde yazılarak miktar ve tutar bilgisinin yaklaşık maliyetinin belirtilmesi,
  • Yapılması planlanan proje için mevcut durum görselleri,

Hazırlanan ek dosyanın imzalı ve kaşeli olması, dilekçe ve eklerinin pdf olarak iletilmesi gerekmektedir.

SÜREÇ

*  İlgili ay içinde tarafımıza ulaşan başvurular takip eden ayın ilk haftası KAHEV Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınarak başvuran okullara olumlu ya da olumsuz dönüş sağlanır.

* Olumlu dönüş sağlanan okul, KAHEV Okul Taahhütnamesini indirerek aslını Vakfın merkez ofis adresine gönderir. (Taahhütname İndir)

* Tahhütname vakfa ulaştıktan sonra destek sağlanacak okulların bildirilen okul aile birliği ibanına nakdi bağış desteği gönderilir.

* Gönderilen bağışın, yalnızca talep dilekçesinde belirtilen ihtiyaçların temininde kullanılmak üzere Okul müdürü sorumluluğunda Okul Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak temini sağlanır.

* Harcamaların temininde düzenlenen belgelerin birer nüshasına yetkili okul müdürü tarafından aslı gibidir yapılarak üzerine “Bedeli KAHEV tarafından gelen bağış ile karşılanmıştır” ibaresi yazılır.

* Çalışmaların sonunda görünen bir yere düzenlemenin KAHEV tarafından yapıldığına dair tabela asılacaktır.

* Yapılacak olan harcamalar bağışın gönderildiği tarihten itibaren 1 ila 30 gün arasında ivedilikle tamamlanarak geçerli harcama belgelerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

PROJE SONUNDA TARAFIMIZA İLETİLMESİ GEREKEN BELGELER:

* Yapılan harcamaların fatura örnekleri (Yukarıda açıklandığı şekilde) Vakıf merkez adresimize kargo ile iletilmesi gerekmektedir.             

* Yapılan çalışmaların son fotoğrafları  secil@kahev.org adresine e-mail yolu ile gönderilmelidir.